More Website Templates at TemplateMonster.com!

Projekt

 

INFORMACJE WSTĘPNE O PROJEKCIE
„LEPSZE KWALIFIKACJE TO MOJE ASPIRACJE”  

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 01. 01.2013 - 31.08.2015
TERMINY REKRUTACJI:
I edycja: 01.2013 - 26 beneficjentów (12K/14M)
II edycja: 09.2013 - 26 beneficjentów (12K/14M)
III edycja: 09.2014 - 26 beneficjentów (12K/14M)




DZIAŁANIA W PROJEKCIE:
1. Innowacyjne zajęcia z języka angielskiego.
2. Program doradztwa edukacyjno-zawodowego.
3. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.
4. Staże w przedsiębiorstwach.

1. Zajęcia z języka angielskiego (70h) prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania w nowoczesnych laboratoriach językowych w podziale na grupę podstawową i średniozaawansowaną.
W programie nabycie umiejętności:
• rozumienia ze słuchu
• rozumienia tekstu czytanego
• rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych
• redagowanie tekstów użytkowych: pisma, listu
Zajęcia będą zakończone egzaminem TOEIC, który sprawdza znajomość języka angielskiego.

2. Doradztwo – 4 godziny indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

W programie:
• utworzenie profilu osobowości ucznia,
• utworzenie profilu zawodowego ucznia,
• analiza umiejętności zawodowych,
• analiza kompetencji,
• poszukiwanie pracy- wejście na rynek pracy,
• tworzenie dokumentów aplikacyjnych,
• rozmowa kwalifikacyjna,
• wybór studiów,
• kursów podnoszących kwalifikacje,
• poruszanie na rynku pracy,
• oferty pracy.

3. Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - 4 typy kursów w grupach 6-8 osobowych zgodne z kierunkiem kształcenia po 30 h zakończone certyfikatem m.in. kurs tworzenia stron internetowych kończący się egzaminem ECDL Webstarter, kurs operatora wózków widłowych – zaświadczenie ukończenia kursu, kurs zastosowanie funkcji finansowych w MS Excel
– kończący się egzaminem ECDL Advanced, kurs profesjonalna recepcja w programie.

4. Staże zawodowe.
W ramach współpracy z przedsiębiorcami uczniowie odbędą odpłatne staże w wybranych placówkach w wymiarze 160 h na 1 ucznia w trybie weekendowym lub tygodniowym (20 dni po 8 godzin dziennie).
Program stażu będzie wykraczał poza praktykę szkolną i umożliwi nabycie praktycznych umiejętności i doświadczeń zawodowych. Stworzy szansę na zatrudnienie i nawiązanie stałej współpracy z przedsiębiorcą. Przewidywany termin lipiec- sierpień 2013, beneficjent otrzyma zwrot kosztów dojazdu na staż.

Zapraszamy

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW TECHNIKUM
REKRUTACJA do I edycji prowadzona będzie od 7 do 18 STYCZNIA 2013 roku.
ZGŁOSZENIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY  

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!

Projekt pt. "Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje"
współfinansowany ze środków Unii Euripejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego